Se alla
Jens Christian Berlin

Jens Christian Berlin

Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige

Kontaktuppgifter

Övriga uppdrag

Ledamot i kommunstyrelsen

Samtliga nuvarande uppdrag

  • Ledamot och gruppledare i kommunfullmäktige
  • Ledamot i kommunstyrelsen
  • Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott
  • Ledamot i kommunstyrelsens jävsutskott
  • Ledamot i styrelsen för AB Alingsås Rådhus
  • Ledamot i krisledningsnämnden
  • Ledamot i förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund
  • Ledamot i styrelsen för Liberalerna Alingsås
  • Ledamot och kassör i förbundsstyrelsen för Liberalerna Västsverige

Sociala Medier

  • Följ på: