Om Stefan

Nuvarande uppdrag

  • Ledamot i kommunfullmäktige
  • Ledamot i kommunstyrelsen och ersättare kommunstyrelsens arbetsutskott
  • Ledamot i styrelsen för Liberalerna Alingsås