I Alingsås ska det vara attraktivt att driva företag – små som stora. Genom att företagen får möjlighet att växa skapas fler jobb. Fler jobb betyder ökade möjligheter för kommunens invånare att försörja sig och själva styra sina liv. Fler jobb betyder också ökade skatteintäkter, vilket finansierar vår gemensamma välfärd.

Kommunen ska stimulera nyföretagande och underlätta företagsetableringar. Dialogen mellan kommun och företagare måste stärkas. En serviceorienterad syn ska prägla kommunens kontakt med invånare, företag, fack och andra organisationer. Bra utbildning på olika nivåer ger företagen kompetent arbetskraft samtidigt som kommunens invånare ges större möjlighet till anställning.

Liberalerna vill

 • Att kommunen marknadsför Alingsås utmärkta läge och förutsättningar för aktivt företagande.
 • Att en serviceorienterad syn på kontakten med invånare, företag och organisationer säkerställs inom alla kommunens förvaltningar.
 • Att kommunens kontakt med enskilda företag ska organiseras enligt principen ”en väg in” och ske snabbt och på ett professionellt sätt.
 • Utveckla en näringslivsorganisation med stark representation av aktiva företagare i Alingsås kommun.
 • Att kommunen aktivt bedriver företags- och verksamhetsbesök.
 • Att etableringsbar mark säkerställs och planeras för bostäder och verksamheter i hela kommunen.
 • Att kommunens upphandlingsorganisation förstärks, upphandlingsrutiner förenklas och kvalitetssäkras.
 • En ny näringslivsstrategi där digitalisering och entreprenörskap får större fokus än idag.
 • Att kommunen stödjer en utveckling av turist- och besöksnäringen i kommunen.
 • Att möjligheterna till finansiering från EU-program koordineras inom kommunen genom en tjänst som EU-samordnare.
 • Vidareutveckla samarbetet mellan kommun, företag, regionens universitet och högskolor samt Business Region Göteborg.
 • Att en 2-årig IT-teknisk utbildning skapas och förläggs till Alingsås.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller få kontakt med Liberalerna Alingsås? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Eller klicka här för att bli medlem direkt!