Liberalerna i Alingsås

Sök liberala svar här:

Alla människor i Sverige ska ha möjligheten att ta sig dit de vill. Oavsett var de kommer
ifrån och vilka drömmar de än bär på. Det är det vi Liberaler menar med att frihet måste försvaras.

Nyheter

Facebook

Liberalerna Alingsås

Frihet och trygghet skapar möjligheter för människor att forma sina egna liv. Liberalerna har tilltro till människors förmåga att göra sina egna livsval, vilket inbegriper skola, vård och omsorg. Vi anser att företagare och entreprenörer är den största garanten för resurser till välfärden, för jobb och utveckling. Vi tror att ett mångkulturellt samhälle berikar och välkomnar nyanlända att bosätta sig i Alingsås och bidra till vår kommuns expansion.

För 2018 har Liberalerna Alingsås ett antal prioriterade budgetförslag:

* Prioritera äldrefrågorna – fler trygga boenden, avlastning för anhöriga, samverkan mellan kommunens äldreomsorg och regionens närsjukvård
* Näringslivsfrågorna – en politisk handlingsplan och näringslivsstrategi
* Skola/utbildning – satsa på yngre åldrar, fler elever som kan börja och klara gymnasiestudier
* Mer kultur i alla kommundelar
* Mer uppbackning av de ideella insatserna
* Sparbeting och satsningar – extern finansiering, fokus på arbetsmiljöfrågor, fördjupad medborgardialog kring Alingsås utveckling

Läs mer

Torsdag 23 november 2017 18:30–20:30

Månadsmöte november 2017

Ledande liberaler i Alingsås

Anita Brodén Anita Brodén
Gruppledare, ledamot i kommunstyrelsen
Mejla Anita
Elof Dimenäs Elof Dimenäs
Ordförande Liberalerna Alingsås
Mejla Elof
Kristina Grapenholm Kristina Grapenholm
Kommunfullmäktiges ordförande
Mejla Kristina

Frihet måste försvaras

Skola Kunskap öppnar dörrar

Självständighet Friheten att få försörja sig själv

Trygghet Säker där du bor

No response

Vill du veta mer om vår politik eller få kontakt med Liberalerna Alingsås? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Eller klicka här för att bli medlem direkt!