Modiga kvinnor och flickor berättar om kränkningar de varit med om, men förtigit därför att omgivningen har sänt signalen att de ska glömma och gå vidare. Halva mänskligheten löper stor risk att drabbas av ett systematiskt förtryck och detta har äntligen kommit fram i ljuset.

Det finns ingen anledning att tro att det inte förekommer olika typer av kränkningar och trakasserier vid arbetsplatser, i skolor och föreningar även i vår kommun, men också i familje- och bekantskapskretsen.

Detta är oacceptabelt och därför måste varje chef, ledare, lärare och förälder ta ansvar för att sätta ljus på frågan. Det måste vara självklart att övergrepp anmäls och att sådana anmälningar tas på allvar.

Under Metoo-kampanjen har kvinnor världen över visat solidaritet med offer och berättat sina egna historier. På några timmar fylldes sociala medier med kommentarer och hjärtskärande berättelser, efter några veckor ser vi en kampanj utan motstycke.

Liberalerna föreslår ett antal åtgärder som ska stärka rättssamhället och se till att det kan garantera det skydd som borde vara självklart. Kvalificerad hjälp till offren för sexuellt våld och mer resurser till polisen är viktigt, men det förebyggande arbetet måste också vara på plats. Nu måste det vara slut med att flickor från tidig ålder möts av attityden att deras jämnåriga pojkar är mer värda. Det måste vara slut med vuxenvärldens acceptans av kränkande betteenden. Det är inte ”pojkstreck” när pojkar trakasserar flickor genom tafsande och kränkningar.

Det handlar också om vårt gemensamma ansvar som medmänniskor. Det handlar om civilkurage. Den gamla sanningen att ”barn gör inte som man säger, utan som man gör” är precis lika sann som alltid. Hur vi i vardagen värderar kvinnor och män, i tal och i handlingar, från det lilla till det stora, har betydelse för hur vi i samhället förhåller sig till kränkningar och trakasserier.

Sverige är inget jämställt land även om vi har kommit långt jämfört med många andra länder. Vi vill ta vara på kraften från Metoo och fortsätta driva på för ett samhälle där individens frihet och okränkbarhet är självklar för både kvinnor och män, för både flickor och pojkar.

Låt Metoo-kampanjen bli startskottet för ett modernt samhälle där varje individ behandlas med respekt! Låt kampanjen lämna stora spår också i vår kommun så att vi får en kultur präglad av öppenhet, jämställdhet och trygghet!

Anita Brodén
Jens Christian Berlin
Anne Gunnevik
Elof Dimenäs
Kristina Grapenholm
Stefan Bedö
Holger Andersson

Alingsås Tidning, tisdag 12 december 2017