Om Kristina

Nuvarande uppdrag

  • Kommunfullmäktiges ordförande
  • Ledamot i regionfullmäktige
  • Ersättare Vård- och äldreomsorgsnämnden
  • Borgerlig vigselförrättare
  • Ordförande för kommittén för mänskliga rättigheter, Västra Götalandsregionen
  • Ledamot i styrelsen för Liberalerna Alingsås