Om Kristina

Nuvarande uppdrag

  • Kommunfullmäktiges ordförande
  • Ledamot i regionfullmäktige
  • 1:e vice ordförande i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd