Om Kristina

Kandidat till regionfullmäktige och kommunfullmäktige

Nuvarande uppdrag

  • Kommunfullmäktiges ordförande
  • Ersättare i kommunfullmäktiges valberedning
  • Ersättare Vård- och äldreomsorgsnämnden
  • Borgerlig vigselförrättare
  • Ordförande för kommittén för mänskliga rättigheter, Västra Götalandsregionen
  • Ledamot i styrelsen för Liberalerna Alingsås