Om Kristina

Nuvarande uppdrag

  • Kommunfullmäktiges ordförande
  • Ersättare i kommunfullmäktiges valberedning
  • Ersättare Vård- och äldreomsorgsnämnden
  • Borgerlig vigselförrättare
  • Ledamot i styrelsen för Liberalerna Alingsås