Om Anita

Anitas nuvarande uppdrag

  • Gruppledare för Liberalerna i Alingsås
  • Ledamot i kommunfullmäktige
  • Ledamot i kommunstyrelsen
  • Ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott
  • Ledamot i styrelsen för Liberalerna Alingsås